Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Εταιρείας

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Εταιρείας
Η εταιρεία ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. πιστεύει πως η επιτυχία της, εξαρτάται από τη συνεχή παροχή προϊόντων, υψηλής ποιότητας, που ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών της.
Ο αντικειμενικός στόχος της εταιρείας είναι η τυποποίηση εξαιρετικά παρθένου και παρθένου ελαιόλαδου που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και των καταναλωτών, σε σχέση με την ποιότητα, ποικιλία, ασφάλεια του τελικού προϊόντος και την υγιεινή.