Παρουσίαση Εταιρείας & Προϊόντων

Παρουσίαση Εταιρείας & Προϊόντων
Βασικό πεδίο της Δραστηριότητάς μας αποτελεί το Ελαιόλαδο!
Παράγουμε, αποθηκεύουμε, τυποποιούμε και εμπορευόμαστε ελαιόλαδο τοποθετώντας το στις διεθνείς και εγχώριες αγορές.
Η Εταιρεία μας περπατώντας παράλληλα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς παρέχει ευελιξία επιλογών σε προϊόντα δικής μας
αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε μεγάλες ποσότητες παραγγελιών με αμεσότητα και ανταγωνιστικές τιμές.