London IOOC Packaging 2020

London IOOC Packaging 2020
Ο διαγωνισμός Ελαιόλαδου του Λονδίνου χωρίζεται σε διαγωνισμό Ποιότητας, Συσκευασίας, Ισχυρισμού Υγείας και Αρωματικών Ελαιόλαδων.